För Leverantörer

VIKTIG information till er som leverantör!

Brf Joggaren (716420-2876) använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Detta innebär att er faktura kommer att skannas in av ett utomstående företag och för att detta ska fungera på bästa sätt behöver vi säkerställa följande saker:

Om ni tidigare har skickat som e-faktura (EDI) måste ni ta bort den funktionen och istället skicka som e-post enligt nedan.

Fakturaadress:
Brf Joggaren
Fastnr 4597, Box 1005
831 29 Östersund

Fakturor via e-post

Vi föredrar att ni skickar fakturor via e-post. Dessa regler ska då följas:

  • E-postmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
  • Bilagan får vara max 2 MB stor
  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer och blanktecken
  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
  • Fakturan ska skickas till simpleko@ironmountain.com
Postadress

All post som inte är fakturor ska skickas till följande adress:

Brf Joggaren
Kundnr: 4597
FE 231
831 88 ÖSTERSUND

Kontaktpersoner vid frågor om den elektroniska fakturarutinen:

Simpleko, 018-66 01 60, info@simpleko.se