Praktisk information

Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med Eneroths Fastighetsservice AB för skötsel av fastigheterna. Du kan vända dig dit vid problem med den egna lägenheten. Notera att Eneroth framförallt ansvarar för den generella skötseln av fastigheten. Privata ärenden, såsom stopp i toaletten eller byte av belysning, bör i fösta hand hanteras av varje hushåll (på egen bekostnad). Exempel på tjänster som Eneroth kan hjälpa dig med är:

  • Värme, Vatten och Sanitet: Kranompackningar och blandarbyten, samt hjälp med tillfällig avstängning av huvudkranar i huset (t ex vid renovering eller blandarbyten).
  • El-service: Enklare elarbeten så som byten av strömbrytare och eluttag, samt enklare felsökningar.
  • Ventilation: Undersökning av fläktinställningar för köksfläkt.
  • Dörr och fönster: Låsoljning av fastighetens dörrar, samt öppning/stängning av fönster i trapphus, odyl.

Vid mer omfattande VVS-arbeten, ventilationsproblem och elinstallationer använder föreningen andra aktörer. För åtgärder som ligger utanför föreningens ansvarsområde betalar du själv för kostnaden.

Eneroth nås via telefon (08-766 12 52) eller mail (info@eneroths.se).

Laddstolpar och motorvärmare

Under hösten 2022 förberedde föreningen för möjlighet till laddboxar på alla parkeringsplatser. En grundinstallation gjordes på alla p-platser. Om du önskar beställa en laddbox, kontakta styrelsen via Simpleko. När din beställning är gjord görs installationen av föreningens återförsäljare. Kostnaden för laddboxen läggs på din månadsavi. I dagsläget kostar laddboxen ca 8750 kr (självkostnadspris).

För att använda din laddbox behöver du meddela styrelsen vilka telefonnummer som ska kunna styra laddboxen. Du behöver även ladda ned den tillhörande appen Easee på din mobiltelefon, vilken visar din elförbrukning. Styrelsen använder samma app för att sammanställa elförbrukningen vid respektive laddbox. På detta vis faktureras den enskilde användaren månadsvis för den faktiska elförbrukningen baserat på aktuellt elpris (kr/kWh).

För dig som önskar använda motorvärmare (eller kupévärmare) och har en laddbox finns adapter att låna av styrelsen kostnadsfritt. Vänligen kontakta då styrelsen via mail eller Simpleko. För dig som saknar laddbox men önskar använda motorvärmare eller kupévärmare, vänligen kontakta styrelsen.

El-, vatten- och avloppssystemet

Vid fel rörande el, vatten eller avloppet i din lägenhet (eller i föreningen), se detta dokument. (Obs: Klicka på länken för att läsa.)

Observera att kontaktvägen och åtgärderna skiljer sig åt beroende på om du behöver åtgärda felet under eller efter kontorstid (före kl. 09 eller efter kl. 17). Du kan alltid maila till styrelsen om du är osäker på hur du ska göra.

  • Eneroths fastighetsservice nås via tel: 08-766 12 52 (eller 070-535 38 68)
  • Assistansjouren nås via tel: 08-583 579 10
  • Vid akut behov av länspumpning, ring 112.
Information om köksfläktsbyte

Alla lägenheter i föreningen måste använda en särskild sorts köksfläkt som saknar egen motor. Denna typ av köksfläkt kallas vanligtvis ”Spiskåpa utan motor för lägenhet”. Anledningen till detta är att matoset annars riskerar att föras ut via ventilationssystemet och in i andra lägenheter, alternativt in i övriga rum i din lägenhet där det finns en luftventil (såsom i badrum och klädkammare).

I dokumentet nedan finns viktig information om föreningens ventilationssystem och vad som således måste beaktas i samband med byte och installation av köksfläkt. Vänligen läs igenom detta dokument innan du köper en ny köksfläkt, så att det blir rätt från början.

Dokument: Info_koksflakt (ladda ned eller läs som pdf)

(Exempel på varumärken som har passande köksfläkt är Franke och Cylinda.)

Kabel-TV och Internet

Föreningen använder sig av Tele2 för TV och bredband/internet. Vid fel på ditt bredband/internet eller din kabel-TV, vänligen kontakta Tele2 direkt via deras hemsida.

Kostnaden för bredband- och tv-abonnemanget ingår i din månadsavgift (om du valt standardhastigheten på 50 Mbps).

Nyheter och kommunikation inom föreningen

Nyheter från Styrelsen skickas i första hand ut via Simpleko, som är vår partner kring fakturor mm. För att kunna nås av dessa nyheter behöver du därför lägga upp din mailadress på din kundsida hos Simpleko. Detta gör du genom att logga in på Simplekos hemsida med hjälp av ditt BankId. Alternativt kan du ringa till Simpleko och be dem att lägga upp din mailadress åt dig på ditt kundkonto. Härmed har du möjlighet att kommunicera direkt med styrelsen genom ärenden som skapas via Simpleko. Du kan även själv skapa ett nytt ärende i Simpleko (efter inloggning).

Hemsidan för Joggaren har framförallt som syfte att förmedla information som är stadigvarande. Nyheterna i Bloggen är därför mer allmänna och kan komplettera dem som skickas ut via Simpleko. Så, se till att du har en korrekt mailadress hos Simpleko för att inte missa viktig och aktuell information som kan vara värdefull för dig!

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar vad du söker på denna sida rekommenderas att du läser texten ”Välkomstbrev”, vilken innehåller allt väsentligt för dig som boende i föreningen Joggaren. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen via Simpleko eller vanligt mail. Du kan läsa eller ladda ned dokumentet ”Välkomstbrev” genom att klicka här.